Styrelsen för SAFE0413 (säkerhetsnätverket företagarna i Eslöv)

info@safe0413.se är styrelsens gemensamma mail adress


Ingvar Lindahl......... IL-Mek&Resurs.............ordförande tel: 0731-537 384, mail: ingvar@il-mek.se

Lars Månsson............ prenad...................... sekreterare

Bert Andersson ......... BA Bygg....................ledamot

Torsten Dellgren........ Dellgrens....................ledamot

Elsa von Friesen..........Eslövskommun..............ledamot

Kjell Larsson............... Cramo........................ledamot

Alexander Lundberg.........JimmmysGlas............ledamot

Kassörs tjänsten utföres av redovisningsfirma, LRF-Konsult

Lars-Ove Lindqvist.......Datakliniken.............valberedningen

Håkan Bäckström..........Syd-ek.....................Revisor

Martin Häglund...........Häglunds...................Revisorsuppleant