Föreningen ”Säkerhetsnätverket företagen i Eslöv” som vi numera kallar safe0413.

Safe0413 hade ÅRSMÖTE 13/3 2018 och styrelsen är uppdaterad på hemsidan.
Fr.o.m. 2018-04-01 har Nokas uppdraget att utföra bevakning för Safe
GDPR, nya lagen om personuppgifter fr.o.m. 201-05-25, se längst ned på denna sida.
Fr.o.m. 2018-06-01 är Eslövsstadskärneförening medlem i SAFE0413.

OBS, vi är inget medborgargarde ..... utan vi köper in bevakning för att känna oss trygga. De bevakningsföretag vi anlitar ska vara välkända, med seriös bakgrund. Vår förening består av 122 företag som är medlemmar + 2 sponsorer. Vår förenings syfte är att förhindra inbrott, stölder och skadegörelse. Vår förening bevakar via inköpta tjänster vårt industriområde samt vissa officiella platser på ett visst sätt som försvårar inbrott, stölder och skadegörelse. Vi vill också visa att Eslöv är en kommun där man kan driva företag utan bli drabbad av inbrott och skadegörelse. Med en säker miljö/säkert klimat för företagande växer industriområdet och alla tjänar på det. Alla medlemsföretagen står i kontakt med varandra och när det händer saker vet alla företag det inom några minuter. Samt vi samarbetar med polisen, kommunen, bevakningsbolag och försäkringsbolagen. Vi har olika sorters bevakning och det finns rapporter varje dag om vad som händer om dagar och nätter. Alla rapporter förmedlas till alla företag, polis och Eslövs kommun dagligen. Det finns många åtgärder som gjorts för att få ihop ett samarbete och bildandet av en förening som denna, allt i syfte att skapa denna höga säkerhetsnivå som vi kommit upptill.

Under fliken ”Bakgrund” kan man läsa hur arbetet startade under mitten av 2013. Vi bildade en förening i början av 2014.

Du har säkert hört talas om GDPR (General Data Protection Regulation) som är den nya EU-förordningen som börjar gälla den 25 maj 2018. GDPR är en förordning som ersätter den svenska Personuppgiftslagen och reglerar hur företag får behandla personuppgifter. För Safe0413 medlemmar är det viktigt att du/ni känner trygghet hur vi hanterar medlemsuppgifter. För er kännedom använder vi One:Com där vi gör mail utskick. Det enda vi har lagrat per medlemsföretag är kontaktperson namn samt mail adress till företaget. Något annat lagras inte och om det skulle uppdateras med mer, kommer meddelande om detta. Mail uppgifterna är endast till för att kunna göra utskick och namn är för vissa företag har flera mailadresser. Innebär vi har inga personuppgifter i vårt mailregister.

Medlemsföretagen betalar efter storlek, stöldbegärlighet och stöldskydd. Målet är att bli fler företag för att därmed sänka månadskostnaden. Vi jobbar även med försäkringsbolagen.