Vid införande av medlemsförmån, maila: info@safe0413.se

Företag Medlemsförmån
AVARN bevakning se seprarat flik "ombevakning"
--------------- ---------------
Länsförsäkringar Skåne....kontakt: Niclas Wollard tel: 046-4338027 eller niclas.wollard@lansforsakringar.se Kostnadsfri skadeförebyggande besiktning... För att se ett välgrundat resultat av skadeförebyggande arbete krävs en långsiktighet, och som ett led i det erbjuder Länsförsäkringar Skåne dig som är medlem i Safe0413 en kostnadsfri skadeförebyggande besiktning. Erbjudandet gäller oavsett vilket försäkringbolag du är försäkrad hos. Länsförsäkringar Skåne gör ett platsbesök och går igenom ditt företags skydd, ger dig tips och råd och därefter får du ett skriftligt protokoll med förslag till åtgärder som bidrar till att minska riskerna för inbrott.
--------------- ---------------
Länsförsäkringar Skåne....kontakt: Niclas Wollard tel: 046-4338027 eller niclas.wollard@lansforsakringar.se Möjlighet till sänkt premie....Till följd av att initiativet med rondering har fallit väl ut har du som har ditt företag försäkrat hos Länsförsäkringar Skåne och som är medlem i Safe0413 möjlighet att sänka din försäkringspremie. En sänkt premie innebär dock att självrisken justeras uppåt, och rabatten kräver även att ditt företag har haft ett bra skadeutfall i förhållande till din premie över tid. Men genom att jobba systematiskt med skadeförebyggande arbete minskar du risken för stölder och inbrott vilket är gynnar ditt företag på många olika sätt. I detta arbete finns Länsförsäkringar Skåne nära till hands med kompetens och engageman.
--------------- ---------------
--------------- ---------------