Hur startade SAFE0413

Tyvärr blir samhället tuffare och råare hela tiden. Detta har resulterat att samhället får fler och fler tjuvar. Under semestern 2013, när här var inbrott och tjuvar varenda vecka började vi att bevaka industriområdet. Detta resulterade att polisen kunde gripa/skrämma iväg ett antal tjuvar med vårt samarbete. Under bevakningen upptäcktes att det är många som kör och spanar/rekar inför brott. Detta följdes upp och alla stölder/inbrott försvann. Vi var ett antal företag i starten som skiftades om bevakningen, men snabbt insåg vi att vi behövde ett bevakningsbolag som tog hand om jobbet. Vi fick in priser och ideer på upplägg. Detta arbete tillsammans med kontakt med alla företag gjorde att alla fick intresse för denna unika bevakning. Det har blivit så populärt att merparten av företagen är med i bevakningen. Eslövs kommun och Polis var tidigt med i samarbetet. Hösten 2013 kom första dödshoten mot de som tagit initiativet, då fördjupades samarbetet ännu mer med kommun och polis. Detta har resulterat att företagen bildat en förening, SAFE0413 och det kallas ”Eslövsmodellen”.
Som tidigare nämnts är vi inget medborgargarde, utan vi är en förening som köper in bevakningstjänster som merparten av företagen betalar som är med i föreningen safe0413.
Att bli drabbad av stöld, handlar inte bara om att få viss ersättning från försäkringsbolagen, det är självrisker, det är en massa arbete för upplägget och dyrare försäkringspremier.

Allt detta mynnade ut att vi startade nätverket och vi samlade alla företag för ett möte i kommunhuset. Efter detta har kommun, polis och vi företag jobbat med att försöka hindra inbrott om nätterna på industriområdet. Kommunen ordnade bl.a. körförbud på vissa gator om nätterna, man blockerade cykelvägar som tjuvarna utnyttjade. Så många olika parametrar har gjort det svårt att vara tjuv i Eslövs industriområde


Ingvar Lindahl