Styrelsen för SAFE0413 (säkerhetsnätverket företagarna i Eslöv)

info@safe0413.se är styrelsens gemensamma mail adress


Ingvar Lindahl......... IL-Mek&Resurs.............ordförande, mail: ingvar@safe0413.se

Lars Månsson............ prenad...................... sekreterare

Bert Andersson ......... BA Bygg....................ledamot

Torsten Dellgren........ Dellgrens....................ledamot

Michael Wetterberg...... f.d. Intersport...............ledamot

Lars Persson..............Eslövs kommun............ledamot

Kassörs tjänsten utföres av redovisningsfirma, Ludvig & Co

Anders Källström.........Källström Engineering.............valberedningen

Tomas Thure...............Eslövsemballage.............valberedningen suppleant

Håkan Bäckström..........Företags studion..............Revisor

Tomas Thure.............Eslövsemballage.............Revisorsuppleant