Styrelsen för SAFE0413 (säkerhetsnätverket företagarna i Eslöv)

info@safe0413.se är styrelsens gemensamma mail adress


Ingvar Lindahl......... IL-Mek&Resurs.............ordförande, mail: ingvar@safe0413.se

Lars Månsson............ prenad...................... sekreterare

Bert Andersson ......... BA Bygg....................ledamot

Torsten Dellgren........ Dellgrens....................ledamot

Kjell Larsson............... Cramo........................ledamot

Alexander Lundberg.........Ryds-bilglas........ledamot

Michael Wetterberg.........Intersport...............ledamot

Lars Persson..............Eslövs kommun............ledamot

Kassörs tjänsten utföres av redovisningsfirma, LRF-Konsult

Tomas Thure...............Eslövsemballage.............valberedningen

Anders Källström.........Källström Engineering.............valberedningen

Håkan Bäckström..........Syd-ek.....................Revisor

Martin Häglund...........Häglunds...................Revisorsuppleant