Föreningen ”Säkerhetsnätverket företagen i Eslöv” som vi numera kallar safe0413.Föreningen SAFE0413 hade årsmöte 2023-03-28 på Flexilast. tack alla medelemmar för ytterliggare ett fantastiskt år.
Under årsmötet informerade polis, kommunen, försäkringsbolag och bevakningsbolag om trygghet och säkerhet.
Föreningen kommer under hösten 2023 bli 10år .....

*Safe0413använder kameror på ett antal ställen som går direkt till ronderande bil
(Merparten av kamerorna är reg-nummer kameror, varav man ser direkt vilken bil som kör i ind-området)
*Fr.o.m. 2018-04-01 har Avarn(f.d. Nokas) uppdraget att utföra bevakning för Safe

OBS, vi är inget medborgargarde ..... utan vi köper in bevakning för att känna oss trygga. De bevakningsföretag vi anlitar ska vara välkända, med seriös bakgrund. Vår förening består av ca 140-150 företag och en större del butiker i centrum som är medlemmar. Vår förenings syfte är att förhindra inbrott, stölder och skadegörelse. Vår förening bevakar via inköpta tjänster vårt industriområde och centrum samt vissa officiella platser på ett visst sätt som försvårar inbrott, stölder, skadegörelse och annan störning. Vi vill också visa att Eslöv är en kommun där man kan driva företag och butiker utan bli drabbad av inbrott och skadegörelse. Med en säker miljö/säkert klimat för företagande växer industriområdet och vårt centrum utvecklas positivt där alla tjänar på det. Alla medlemsföretagen står i kontakt med varandra och när det händer saker vet alla företag det inom några minuter. Samt vi samarbetar med polisen, Eslövskommun, bevakningsbolag och försäkringsbolagen samt lokal press. Vi har olika sorters bevakning och det finns rapporter varje dag om vad som händer om dagar och nätter. Alla rapporter förmedlas till alla företag, polis och Eslövs kommun dagligen. Det finns många åtgärder som gjorts för att få ihop ett samarbete och bildandet av en förening som denna, allt i syfte att skapa denna höga säkerhetsnivå som vi kommit upptill.

Medlemsföretagen betalar efter storlek, stöldbegärlighet och stöldskydd. Målet är att bli fler företag och även privatpersoner som vill stödja.